План методического объединения учителей начальных классов

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

План методического объединения учителей начальных классовПлан методического объединения учителей начальных классовВідділ освіти Володарської

райдержадміністрації

Районний методичний кабінетРозглянуто на засіданні

шкільного методичного об'єднання

вчителів початкових класів

при протокол №1

від __.08.2015 року

Затверджено

на засіданні методичної ради школи

протокол №__

від ____.10.2015 року

Голова ради

________ ___ В.Д. Цололо

ПЛАН РОБОТИ

шкільного методичного об'єднання

вчителів……………………………..

на 2015-2016 навчальний рікКерівник шкільного

методичного об'єднання

Котляр Алла Вікторівна. -

вчитель вищої категорії

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Зоря

Проблема районного методичного кабінету:

«Удосконалення методичної роботи з метою супроводу безперервного професійного зростання педагогів в умовах нового Державного стандарту».

Методична проблема над якою працює школа:

«Впровадження здоров'язбережуючих технологій в навчально-виховний процес».

Методична проблема, над якою працює методоб'єднання:

«Упровадження інтерактивних технологій на уроках у початкових класах в умовах нового Державного стандарту»

МЕТА. Впроваджувати інтерактивні технології в практику початкової школи в умовах нового Державного стандарту. Розвивати потенційні творчі можливості педагога в інноваційній діяльності. Виховувати бажання використовувати інтерактивні технології на уроках в початкових класах.

ЗАВДАННЯ.

-Забезпечити предметне творче зростання;

-освоювати новий зміст технологій і методів в педагогічній діяльності;

- виявляти узагальнення, розповсюдження досвіду творчо працюючих вчителів;

- постійно підвищувати рівень загально дидактичної і методичної підготовки вчителів;

- розробляти навчальні науково-методичні, дидактичні матеріали створювати банк конкурсних завдань, забезпечувати засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання дітей;

- обмін досвідом;

- створювати атмосферу відповідальності та умови для формування освіченої, творчої особистості;

- створювати банк даних обдарованих дітей;

- виявляти й пропагувати здійснення нових підходів до організації навчання й виховання.

Аналіз роботи методичного об'єднання за 2014-2015 навчальний рік

Сучасна особистість повинна вміти критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для того, щоб змінити на краще життя своєї країни. Вирішального значення для економічного і соціального поступу країни набуває високий рівень освіченості і культури кожної людини.

У 2014-2015 навчальному році робота методичного об'єднання вчителів початкових класів і вихователів груп подовженого дня загальноосвітньої школи була спрямована на подальше вдосконалення методичної і педагогічної майстерності вчителів та вихователів.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів працювало в 2014-2015 навчальному році над проблемою «Превентивне виховання учнів - пріоритетний напрямок виховання». Були розглянуті питання правового виховання в школі та сім'ї; права дітей, хто їх захищає; превентивне виховання через діяльність громадських дитячих організацій; педагогічна діагностика, як важливий напрямок превентивного виховання; важкі діти; організація роботи з батьками проблемних дітей; методика роботи з дітьми неадекватної поведінки і т.д.

За 2014-2015 навчальний рік було проведено 5 методичних засідань. На них були розглянуті інструктивно-методичні матеріали Міністерства Освіти і Науки України, впровадження нового Державного стандарту початкової школи, нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу у школі, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів, ведення документації, велось обговорення педагогічної літератури взаємовідвідування уроків у початковій школі.

У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги , підтримки (взаємовідвідування уроків, спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування). Педагоги постійно підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації.

В цьому році перепідготовку пройшла учитель Котляр А.В. на тему: «Учителя начальной школы, читающие «Сходинки до інформатики»».

У вересні був заслуханий звіт про виконання плану роботи за минулий навчальний рік.

Банк обдарованих дітей було розроблено у жовтні, також було зроблено розподіл доручень між членами методичного об'єднання, опрацьовані матеріали Міністерства Освіти України, аналіз навчальних програм та підручників для початкової школи на 2014-2015 навчальний рік, обговорення календарного планування.

Для розвитку творчих здібностей у дітей робота велась в таких напрямках:

  • різнобічний розвиток індивідуальності дитини;

  • встановлення в учнів цілісного наукового світогляду, загально культурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності;

  • створення банку обдарованих дітей;

  • знання психологічних аспектів кожної дитини;

  • постійне єднання традицій і новаторства;

  • опір на практику та досвід.

У шкільному методичному об'єднанні працювало п'ять педагогів. Із них - троє мають вищу освіту, двоє - середню спеціальну.

Впродовж року було проведено дев'ять відкритих позакласних закладів: «Посвята в читачі», «Козацькі розваги», «Свято Миколая», «Моя мама краща на світі», «Прощання з букварем», «Книжка перша моя», «Прощавай, початкова школа», «Мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата», «Моя Україна - історія моя».

У 2014-2015 н.р. наші учні приймали участь у багатьох конкурсах.

Так в міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» в 2-му класі золотими призерами стали 9 учнів (вчитель Котляр А.В.), у 3-му класі 4 золоті, 3 срібні (вчитель Тесля Р.Г.), у 4-му класі 2 золотих сертифікати,1 срібний (вчитель Мільтих Г.С.)

У Всеукраїнському Благодійному Телевізійному Дитячому Фестивалі-конкурсі «Діти-Квіти» лауреатом (2 премії) стала Чекмак Мілана, а дует - Чекмак Мілана і Капкан Наталя, посів почесне 1 місце. (вчитель Котляр А.В.)

У районному конкурсі художньої самодіяльності Чекмак М. - 1 місце, Капкан Н. - 2 місце, гр. «Стиляги» - 2 місце, гр. «Біатрис» танок «Ляльки» - 1 місце (вчитель Котляр А.В.)

У районному конкурсі малюнків «Діти Донбасу за мир» Міщенко Вікторія учениця 4 класу- 2 місце . (вчитель Мільтих Г.С.)

3 місце в районному конкурсі «Обдарована дитина і шкільна бібліотека» в номінації «Юний літератор» зайняла учениця 2 класу - Мельохіна Тая (вчитель Котляр А.В.)

Учасниками цього ж конкурсу стали учні першого класу Мельничук Д., Сіняєв М. і Рак В. (вчитель Толипіна Н.П.)

З задоволенням діти приймали участь в акції «З нами добрі серця», готували обереги для воїнів нашої армії.

Дуже цікаво пройшов предметний тиждень в початкових класах, діти з задоволенням приймали в ньому участь.

Також вчителі приймали участь в шкільних методичних об'єднаннях, готували доклади та презентації, приймали участь в районних семінарах.

Вчитель Котляр А.В. розробила урок і презентацію до уроку на тему : «Їстівні та отруйні гриби» на районне метод.об'єднання.

Таким чином правильно організована робота МО дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти, здійснювати прогноз щодо обсягів і напрямів професійної підготовки вчителів, формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним у сучасності.

Список членів методичного об'єднання вчителів початкових класівПрізвище,

ім'я по батькові

Навчаль-ний заклад, який закінчив

Категорія

Стаж

Предмет, який викладає

Проблема над якою працює

1

Толипіна

Наталя

Петрівна

Донецьке педагогічне училище

9 р.

31

Викладання в початкових класах

Формування інноваційних технологій на уроках математики

2

Котляр Алла Вікторів-на

Макіївське пед.училище, Бердянський університет ім.П.Д. Осипенко

Вища

32

Викладання в початкових класах

Нестандартні завдання, як засіб активізації пізнавальної активності молодших школярів

3

Тесля Раїса Георгіївна

Макіївське педагогічне училище, Донецький державний університет

Вища

38

Викладання в початкових класах

Екологічне виховання молодших школярів

4

Мільтих Ганна Станісла-вівна

Таганрогський пед. інститут

Вища

27

Викладання в початкових класах

Використання інноваційних технологій в початкових класах

5

Бардакова Наталя Миколаївна

Макіївське педагогічне училище

9 р.

26

ГПД

Взаємодія вчителя і вихователя в орг.пізнав.д.

молодших шк.. на ГПД

План роботи методичного об'єднання на 2015-2016 навчальний рікДата проведе про

Відповідальний

Підготовча робота

1

1.Обговорення виконання плану роботи за минулий навчальний рік та затвердження плану роботи методичного об'єднання на 2015-2016 н.р.

2.Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів. Ведення документації.

3.Аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи на 2015-2016 н.р. обговорення календарного планування.

4. Розподіл доручень між членами методичного об'єднання

25.09.

2015

Котляр А.В., члени МОКотляр А.В.Добір метод. літератури, опрацювання документів МОНУ та УОН. Робота з періодичними виданнями, вивчення рекомендації щодо початку нового навчального року.

Опрацювання документів, вивчення рекомендацій2

1.Підготовка до шкільних олімпіад. Підбір завдань. Виявлення обдарованих учнів. Складання банку обдарованих дітей.

2.Здоров'язбережуючі технології. Активний відпочинок на уроці. Обмін досвідом. 3.Навчаємося залюбки. Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів.

30.10.

2015

Котляр А.В.,

члени МОМільтих Г.С.Толипіна Н.П.

Підготовка презентацій, робота з інтернет ресурсами, періодичними виданнями.

Добір методичної літератури. Робота з інтернет ресурсами.Підготовка презентації

3

1.Нестандартні форми і методи роботи з обдарованими дітьми.

2.Використання здоров'язберігаючих технологій на уроках в поч..класах.

3.Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра

29.01.

2016Добір методичної літератури. Робота з періодичними виданнями.Підготовка презентацій

41.Розвиток у грі творчих здібностей учнів.

2.Круглий стіл «Упровадження інтерактивних технологій на уроках у початкових класах».

3.Відвідуваня і обговорення фрагментів уроків в 1-4 класах.

4.Аналіз роботи з обдарованими дітьми

Котляр А.В.

члени МО

Тесля Р.Г.

члени МО

Робота з періодичними виданнями.

Підготовка презентації

Добір методичної літератури.5

1.Круглий стіл «Формування основних компетенцій юної особистості шляхом використання потенційних творчих можливостей педагога в інноваційній діяльності»

2. Дидактичні та інтелектуальні ігри на уроках в початкових класах.

3.Державна підсумкова атестація учнів четвертих класів.

4.Звіт вчителя про самоосвіту вісті з курсівКотляр А.В.

члени МО

Бардакова Н.М.Тесля Р.Г.

Мільтих Г.С.

Добір методичної літератури.

Робота з періодичними виданнями.

Підготовка презентаційПерегляд документів

Вивчення рекомендацій по проведенню атестацій в 4 класах

Підготовка презентацій

Робота з обдарованими дітьми

Графік відкритих уроків

Обговорювана проблема

Тип уроку

Тема уроку

Дата проведення

Клас

ПІП вчителя, що проводить

1

Впровадження в практику здоров'язберігаючих технологій на уроках природознавства

Урок засвоєння нових знань

Колообіг води в природі

Жов

тень

2

Толипіна Н.П.

2

Технологія організації групової навчальної діяльності на уроках природознавства та використання інноваційних технологій

Урок засвоєння нових знань

Їстівні і отруйні гриби

Листо

пад

3

Котляр А.В.

3

Формування навиків читання на уроках читання

Комбінований

Встречаем весну

Бере

зень

4

Тесля Р.Г.

4

Використання інноваційних технологій

Комбінований

Сложение и вічитание числа 5

Жов

тень

1

Мільтих Г.С.

5

Гармоническое развитие личности учащихся с учётом возрастных особенностей младших школьников на ГПД

Урок засвоєння нових знань

В мире прекрасного

Лютий

4 клас ГПД

Бардакова Н.М.

Керівник мо _______

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал