9 сыныпқа арналған критерияларымен жасалған бақылау жұмыстары

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

9 СЫНЫП

Бақылау жұмысы №1.Тақырыбы:Екі айнымалысы бар теңдеулер және теңдеулер жүйесі.

Мақсаты:Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру

 • Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен, графиктік тәсілімен шеше білуі.

 • Теңдеулер жүйесін стандартты емес тәсілдерді қолдана білуі.

 • Мәтінді есептерді теңдеулер жүйесі арқылы шығара білуі.Жұмыстың мазмұны:1 нұсқа 1. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:

 1. Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңдер:

 1. Теңдеулер жүйесін мүшелеп бөлу тәсілін қолданып шешіңдер:

 1. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:5.Тікбұрышты үшбұрыштың катеттерінің қосындысы 7 см-ге тең, ал ауданы 6см2. Гипотенузасын табыңдар.2 нұсқа 1. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:

 1. Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңдер:

 1. Теңдеулер жүйесін мүшелеп бөлу тәсілін қолданып шешіңдер:

 1. Теңдеулер жүйесін шешіңдер: 1. Тіктөртбұрыштың бір қабырғасы екіншісінен 7см-ге қысқа, ал диагоналі 13 см-ге тең. Тіктөртбұрыштың қабырғаларын табыңдар.

Тапсырмаларды мазмұны және қиындық деңгейі бойынша бөлу%-дық

арақатынасыТеңдеулер жүйесін шешу.

№1

№340%

Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу.№220%

Теңдеулер жүйесін шешу.

№4

20%

Теңдеулер жүйесін қолданып есепті шешу.

№5

20%40%

40%

20%

100%Білім спецификациясы және бағалау критерийлері.

.Тапсырма

сипаттамасы

Тексеру элементтері

Тексеру элементтерін орындаған үшін берілетін ұпай

Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай

1

Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу.

 1. Алмастыру тәсілін қолдану.

 2. Квадрат теңдеуді шешу.

 3. Жауаптың жазылуы.

1 ұпай3 ұпай

1 ұпай

5 ұпай

2

Теңдеулер жүйесінің графикпен бейнеленуі.

 1. Квадраттық функцияның графигін салу.

 2. Сызықтық функцияның графигін салу.

 3. Жауапты таңдау.

2 ұпай2 ұпай

1 ұпай

5 ұпай

3

Жүйені стандартты емес тәсілмен шешу.

 1. Мүшелеп бөлу тәсілін қолдану.

 2. Орнына қою тәсілі.

 3. Жауаптың жазылуы.

2 ұпай2 ұпай

1 ұпай

5 ұпай

4

Екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін шешу.

 1. Теңдеулер жүйесін шеше білуі.

 2. Квадратты теңдеуді шешу

 3. Жауаптың жазылуы.

2 ұпай

2 ұпай

1 ұпай

5 ұпай

5

Теңдеулер жүйесін құрастырып есепті шығару.

 1. Есептің мәтіні бойынша теңдеулер жүйесін құру.

 2. Теңдеулер жүйесін шешу

 3. Жауапты таңдау.

2 ұпай2 ұпай

1 ұпай

5 ұпай

Бақылау жұмысы №2

Тақырыбы: Теңсіздіктер және теңсіздіктер жүйесі.

Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру

-Бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктерді шығара білуі;

-Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шығара білуі;

-Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді графиктік тәсілмен шығара білуі;

-Теңсіздікті дәлелдей білуі.Жұмыстың мазмұны:I нұсқа II нұсқа

 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:

х2> 9 х2>4

x2- 9x ≤ 0 x2 - 4x ≤ 0

 1. Берілген нүктелердің қайсысы теңсіздіктің жауабы болып табылады:

у ≤ -х2 + 81; у ≤ -х2 + 12;

А (4; -2); В (9; 0); С (-10; 1); D (11; -11). A (-1; 10); B (3; 7);

C (-5; 0); D (-3; 4).

 1. Координаталық жазықтықта берілген теңсіздіктер жүйесінің нүктелер жиынын штрихтап көрсетіңдер:

х22 ≤ 9 х2 + у2 ≤ 16

у ≥ 0 у ≤ 0

 1. Теңсіздіктер жүйесін есептеңдер:

x2 + х - 6 < 0 x2 + 4x - 5 > 0

-x2 + 2x + 3 ≤ 0 x2 - 2x - 8 ≤ 0

 1. Теңсіздікті дәлелдеңдер:

a2 + b2 + 4ab ≥ 2ab a2 + b2 - 4ab ≥ -2ab

Тапсырмаларды мазмұны және қиындық деңгейі бойынша бөлуБіріктіру%-дық

арақатынасыТеңсіздіктер жүйесін шығару№1№4

40%

Екі айнымалысы бар теңсіздіктер жүйесін графиктік тәсілмен шешу№320%

Нүктелердің теңсізідіктер жүйесіне тиістілігін орнату№220%

Теңсіздіктерді дәлелдеу№520%40%

40%

20%

100%

Білім спецификациясы және бағалау критерийлері.Тапсырма

сипаттамасы

Тексеру элементтері

Тексеру элементтерін орындаған үшін берілетін ұпай

Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай

1

Теңсіздіктер жүйесін шешу

1.Теңсіздіктер жүйесін шығару тәсілін таңдау

1 ұпай5 ұпай

2.Сандық сәуледе шешімді көрсету

3 ұпай3. Жауапты таңдау

1 ұпай

2

Нүктелердің теңсіздіктер жүйесіне тиістілгін орнату

1.Екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шығару түсінігін қалыптастыру

2. Есептеу дағдылары

3.Жауапты таңдау

1 ұпай

3 ұпай

1 ұпай

5 ұпай

3

Теңсіздіктер жүйесінің графиктік шығару тәсілі

1.Теңсіздіктің график түрінде бейнелеуі

2. Теңсіздіктердің шешімдерінің қосарлануы

3..Жауапты таңдау

2 ұпай2 ұпай1 ұпай

5 ұпай

4

Решение системы неравенств, из которых оба нелинейные

1.Шешу тәсілін таңдау

2.Сандық сәуледе шешімді көрсету

3.Жауапты таңдау

2 ұпай

2 ұпай1 ұпай5 ұпай5

Доказательство неравенства

1.Теңсіздіктерді дәлелдеудің логикалық түсінушілігі

2.Теңсіздіктерді дәлелдеудің тәсілдерін қолдана білу

3.Қорытынды

1 ұпай

2 ұпай

2 ұпай

5 ұпайБақылау жұмысы №3

Тақырыбы: Арифметикалық прогрессияМақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру

-арифметикалық прогрессияның анықтамасы;

-есептерді шығарарда арифметикалық прогрессияның қасиеттерін білу және қолдану;

-есептерді шығағарарда арифметикалық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің қосындысының формуласын қолдана білу.Жұмыстың мазмұны:

1.Арифметикалық прогрессияның 25-ші мүшесін табыңдар, егер а1 = 17, 6 және d= -0,4.(Арифметикалық прогрессияның 45-ші мүшесін табыңдар, егер а1=- 50 және d = 1,2)2.Арифметикалық прогрессияның алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңдар,

егер а1=32 және d=5.(Арифметикалық прогрессияның алғашқы жиырма алты мүшесінің қосындысын табыңдар, егер а1=32 және d=5)3. Арифметикалық прогрессияның алғашқы оң мүшесін табыңдар: -10,2; -9,5;…

(Арифметикалық прогрессияның алғашқы теріс мүшесін табыңдар: 12,5;11,2;…)

4.Берілгені а1= 10, d = 4, Sn = 330. n және аn табыңдар.(Берілгені а1= 10, n = 11, Sn = 330.d және аnтабыңдар.)Берілген тізбектер арифметикалық прогрессия болатындығын айқындаңдар.dжәне а1табыңдар.

Тапсырмаларды мазмұны және қиындық деңгейі бойынша бөлуБіріктіру%-дық

арақатынасыАрифметикалық прогрессияның n-ші элементін және алғашқы n-мүшесінің қосындысын табу№1

№2

40%

Арифметикалық прогрессияның n-ші элементін және алғашқы n-мүшесінің қосындысын табу формулаларын қолдану

№3№440%

Арифметикалық прогрессияның қасеттерін білу

№5

20%40%

40%

20%

100%Білім спецификациясы және бағалау критерийлері.

Тапсырма

сипаттамасы

Тексеру элементтері

Тексеру элементтерін орындаған үшін берілетін ұпай

Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай

1

Арифметикалық прогрессияның n- ші элементің табу

n-ші элементтің формуласы

1 ұпай3 ұпай

n- ші мүшесінің формуласын қолдану

2 ұпай

2

Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табу

Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласы

1 ұпай3 ұпай

Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласын қолдану2 ұпай

3

n-ші элементтің формуласын қолдану

Теңсіздікті құрастыру

2 ұпай5 ұпай

Сызықтық теңсіздіктерді шешу

2 ұпай

Жауапты таңдау

1 ұпай

4

Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын қолдану

Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласы

1 ұпай

5 ұпай

Составление уравнения

2 ұпай

Теңдеуді шешу

2 ұпай

Екінші элементтің табылуы

1 ұпай

5

Знание свойств арифметической прогрессии

Арифметикалық прогрессияның анықтамасын қолдану

3 ұпай5 ұпай

Нәтиженің талдауы

2 ұпайБақылау жүмысы №4

Тақырыбы:Геометриялықпрогрессия

Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін

-геометриялық прогрессияның анықтамасы;

-есептерді шығарарда геометриялық прогрессияның қасиеттерін білу және қолдану;

-есептерді шығағарарда геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындылар формуласын қолдана білу.Жұмыстың мазмұны:

1.Геометриялық прогрессияның бесінші мүшесін табыңдар, егер b1=12, q=2.

(Геометриялық прогрессияның үшінші мүшесін табыңдар, егерb1=3, q=3)

2.Геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңдар, егер b1=10, q=2

(.Геометриялық прогрессияның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңдар, егер

b1=13, q=3)

3Геометриялыұ прогрессиядаb4=24, b6=96. b7.-ні табыңдар

(Геометриялыұ прогрессиядаb3=18, b5=162. b6-ны табыңдар.)

4.Геометриялық прогрессияның үшінші мүшесін табыңдар, егер q=3, S4=80

(Геометриялық прогрессияның төртінші мүшесін табыңдар, егер q=2, S4=45)

5.Қосындыны табыңдар:Тапсырмаларды мазмұны және қиындық деңгейі бойынша бөлуБіріктіру%-дық

арақатынасыАрифметикалық прогрессияның n-ші элементін және алғашқы n-мүшесінің қосындысын табу

№1№2

40%

Арифметикалық прогрессияның n-ші элементін және алғашқы n-мүшесінің қосындысын табу формулаларын№3

№440%

Геометриялық прогрессияның қасиеттерін білу

№5

20%40%

40%

20%

100%

Білім спецификациясы және бағалау критерийлері.

Тапсырма

сипаттамасы

Тексеру элементтері

Тексеру элементтерін орындаған үшін берілетін ұпай

Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай

1

Геометриялық прогрессияның n- ші элементің табу

n-ші элементтің формуласы

1 ұпай3 ұпай

n- ші мүшесінің формуласын қолдану

2 ұпай

2

Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын табу

Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласы

1 ұпай3 ұпай

Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласын қолдану2 ұпай

3

n-ші элементтің формуласын қолдану

Теңдеуле жүйесін құрастыру

2 ұпай5 ұпай

Теңдеулер жүйесін шешу

2ұпай

Жауапты таңдау

1ұпай

4

Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын қолдану

Геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласы

1 ұпай

5 ұпай

Теңдеуді құру

1 ұпай

Теңдеуді шешу

2 ұпай

Сұраққа жауап таба алу

1ұпай

5

Геометриялық прогрессияның қасиеттерін білу

Қосылғыштар геометриялыұқ прогрессия екендігінің дәлелдемесі.

3 ұпай5 ұпай

Нәтижелердің талдауы

2 ұпайБақылау жұмысы №5

Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру

 • Бұрыштың радиандық өлшеуі

 • Тригонометриялық функциялардың қасиеттері

 • Тригонометриялық тепе-теңдіктер

Есептеңдер:

a)2

б)

в)2cos

 1. Табыңдар егер болса. 1. Өрнекті ықшамдаңдар: 1. Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:

(1+) 1. Өрнектің мәні бола ма түсіндір,

, егер1.Есептеңдер:

a)2

б)

в)2

2. Табыңдарsinегержәне3. Өрнекті ықшамдаңдар:4.Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:

(1+)5. Өрнектің мәні бола ма , егер

Тапсырмаларды мазмұны және қиындық деңгейі бойынша бөлуБіріктіру%-дық

арақатынасыТригонометриялық функциялар

№1, №2

№3,№4

№5

100%

40%40%20%100%

Білім спецификациясы және бағалау критерийлері.

Тапсырма

сипаттамасы

Тексеру элементтері

Тексеру элементтерін орындаған үшін берілетін ұпай

Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай

1

Тригонометриялық өрнектің мәнін табу

Тригонометриялық өрнектің мәндерін білу

3 ұпай

5 ұпай

Функциялардың жұптылығы, тақтылығы

2 ұпай

2

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдікті қолдану

Формуланың қолданылуы

3 ұпай

5 ұпай

Тригонометриялық функциялардың координатты ширекке байланысты таңбасын білу

2 ұпай

3

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдікті қолданып өрнекті ықшамдау

Тригонометриялық теңбе-теңдікті білу

2 ұпай

5 ұпай

Алгебралық өрнектердің теңбе-тең түрлендірулерін орындай білу

3 ұпай

4.

Теңбе-теңдіктерді дәлелдеуТигонометриялықтеңбе-теңдіктерді бңлу

2 ұпай

5 ұпай

Алгебралық өрнектердің теңбе-тең түрлендірулерін орындай білу

3 ұпай

5.

Анықталу облысын қолдану

Тригонометриялық функциялардың қасиеттерін қолдану

3 ұпай

5 ұпай

Квадрат түбірдің анықтамасы

2 ұпай

Бақылау жұмысы №6

Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру

 • Келтіру формулалары

 • Қосу формулалары

 • Тригонометриялық функциялардың қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулалары1-нұсқа2-нұсқа

1.Өрнектің мәнін табыңдар:

а)

в)2sin2.Өрнекті ықшамдаңдар:

а)ctg()tg()+б)

в) -2sin3. Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:

4. cosекені белгіліsin -ны табыңдар.

5.Есептеңдер:

tg

1.Өрнектің мәнін табыңдар:

a)

в)2.Өрнекті ықшамдаңдар:

а) tg()ctg(2)+б)

в)3. Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер:

4. cosекені белгіліcos -ны табыңдар.

5. Есептеңдер:

ctg

Тапсырмаларды мазмұны және қиындық деңгейі бойынша бөлуБіріктіру%-дық

арақатынасыТригонометриялық функциялар

№1, №2

№3,№4

№5

100%40%

40%

20%

100%Білім спецификациясы және бағалау критерийлері.Тапсырма

сипаттамасы

Тексеру элементтері

Тексеру элементтерін орындаған үшін берілетін ұпай

Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай

1

Тригонометриялық өрнектің мәнін табу

Келтіру формулалары

2 ұпай

5 ұпай

Қосу формулалары

2 ұпай

Қос бұрыштың формулалары

1 ұпай

2

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңңдіктерді қолданып өрнектерді ықшамдау

Келтіру, қосу, қос бұрыштың формулаларын қолдану

3 ұпай5 ұпай

Алгебралық өрнектердің теңбе-тең түрлендірулерін орындай білу

2 ұпай

3

Теңбе-теңдікті дәлелдеу

Дәлелдеудің тәсілін таңдау

2 ұпай5 ұпай

Тригонометриялық теңбе-теңдікті қолдану

2 ұпай

Теңбе-теңдіктердің түрлендіруін орындау

1 ұпай

4.

Тригонометриялық функциялардың арасындағы қатынастарды көрсететін формуланы қолдану

Бір аргументті тригонометриялық функциялардың арасындағы қатынастарды көрсететін формуланы қолдану

2 ұпай

5 ұпай

Тригонометриялық функциялардың координатты ширекке байланысты таңбасын білу

1 ұпай

Тригонометриялық функцияның жарты бұрыштың формуласын білу

2 ұпай

5.

Өрнектің мәнін табу

Келтіру формулаларын білу

3 ұпай

5 ұпай

Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктер

2 ұпай

Қорытынды бақылау жұмысы.Тақырыбы: Қорытынды.

Мақсаты: Мемлекеттік стандартты меңгеру деңгейін тексеру

 • Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін табу мен қосындысын табуға арналған формулаларды білу.

 • Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдіктің, тригонометриялық өрнектердің мәнінің, келтіру формулаларын білу.

 • Теңдеулер жүйесін және теңсіздікті шығара білу.

 • Теңдеулер құрып мәтін есептерді шығара білу.Жұмыстың мазмұны:1 нұсқа 1. Арифметикалық прогрессияның алғашқы сегіз мүшесінің қосындысын табыңдар, егер

 1. Мәнін табыңдар , егер,

 1. Есептеңдер: 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:

 1. Тіктөртбұрыштың диагоналі 13см, ал ауданы 60см2. Тіктөртбұрыштың периметрін табыңдар.

2 нұсқа 1. Арифметикалық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысын табыңдар, егер

 1. Мәнін табыңдар , егер ,

 1. Есептеңдер: 1. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:

 1. Тіктөртбұрыштың диагоналі 10см, ал периметрі 28см. Тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар.

Тапсырмаларды мазмұны және қиындық деңгейі бойынша бөлуБіріктіру%-дық

арақатынасыАрифметикалық прогрессия

№1

20%

Тригонометриялық функциялар

№2№3

40%

Теңсіздіктер жүйесі№420%

Теңдеулер құрып мәтін есепті шешу№520%40%

40%

20%

100%Білім спецификациясы және бағалау критерийлері.

Тапсырма

сипаттамасы

Тексеру элементтері

Тексеру элементтерін орындаған үшін берілетін ұпай

Тапсырманы орындаған үшін берілетін ұпай

1

Арифметикалық прогрессия.

 1. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы.

 2. Арифметикалық прогрессияның алғашқы мүшелерінің қосындысының формуласы.

 3. Теңдеулер жүйесін шешу.

1 балл

1 балл3 балл

5 балл

2

Тригонометря-лық функциялар.

 1. Негізгі тригонометриялық теңбе-теңдік.

 2. Ширек бойынша таңбалар.

 3. Есептеу техникасы.

1 балл2 балл

2 балл

5 балл

3

Тригонометрия-лық түрлендірулер.

 1. Келтіру формулалары.

 2. Тригонометриялық функциялардың мәні.

 3. Есептеу техникасы.

2 балл2 балл

1 балл

5 балл

4

Теңсіздіктер жүйесін шешу.

 1. Квадрат теңсіздікті шешу.

 2. Сызықтық теңсіздікті шешу.

 3. Жауапты таңдау.

2 балл

1 балл

2 балл

5 балл

5

Теңдеулер жүйесін құрып мәтін есептерді шығару.

 1. Есептің шарты бойынша теңдеулер жүйесін құру.

 2. Теңдеулер жүйесін шешу.

 3. Жауапты таңдау.

2 балл2 балл

1 балл

5 баллесли материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал