Конспект уроку з англійської мови Welcome to Ukraine!

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ У 5-А КЛАСІ

Дата проведення: 29.04.2016

Тема: «FOCUS ON UKRAINE»

Підтема: «WELCOME TO UKRAINE»

Цілі уроку.

Практична: Навчати діалогічного та монологічного мовлення за темою; практикувати в усному та писемному мовленні; навчати учнів активно використовувати лексику по темі «Україна»; розширити знання учнів з теми.

Освітня: вдосконалювати комунікативні навички учнів, виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми; активізувати вживання лексики по темі; формувати навики говоріння, письма, читання і аудіювання.

Розвиваюча: розвивати в учнів навички аудіювання, читання та перекладу речень, текстів, вміння відповідати на запитання, логічно мислити, висловлювати свої думки англійською мовою.

Виховна: виховувати в учнів любов та повагу до рідного краю, бажання пізнання нового, пробуджувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Формування навичок ХХІ століття: розвивати здатність адаптуватися до інших ролей та рівнів відповідальності, брати відповідальність за результати спільної роботи.

Тип уроку: формування мовленнєвих та писемних навичок; комбінований.

Обладнання та наочність: мультимедійний проектор, карта, державні символи України, картки з завданнями.

ХІД УРОКУ

Етап 1. Початок уроку. Організація класу. Повідомлення практичної мети та теми уроку. - 5 хв.

Мета: Залучити учнів до роботи.

Прийом: Вітання та бесіда з класом.

T: Hello, pupils! I'm glad to see you! Sit down, please. How are you? I hope today all of you feel good and we enjoy our time together.

T: Please, look at the blackboard and read the poem!

What is the best place What is the best place

For you For you?

No other one No other one

So caring So caring

So kind So kind

So nice So nice

And warm And warm

As your As your

Mother's hands! Motherland!

T: Is what this poem about?

Ps: about our Motherland!

T: Yes, you are right.

The country you were born in is your Motherland, your native land. Your Motherland is your native village, the house you live in, the snowball tree in your granny's garden and your mother's song.

Every year lots of tourists visiys our country. Why do they visit Ukraine? Let's watch the video «Welcome to Ukraine»!

T: So, tell me, please, what are we going to speak about today?

Ps: about Ukraine!

T: Yes, You are right. We'll continue speaking about Ukraine, our Motherland. So, our today's topic is «Welcome to Ukraine». Open your exercise books and write down the date.

Етап 2. Мовленнєва зарядка - 5 хв.

Мета: Введення учнів в мовне середовище за темою уроку.

Прийом: Запитання вчителя та відповіді учнів.

T: What associations do you have with the word «Ukraine»?

Ps: History, traditions, art, famous people, music, places of interest, beautiful nature, capital, rivers and lakes, cities.Етап 4. Розвиток навичок письма - 7 хв.

Мета: Вдосконалити навички письма учнів.

Прийом: Складання речень по темі уроку.

T: Now I'll divide you into 3 teams. Make up sentences using these words. Write them into your exercise books. The team which make more sentences will be the winner. Please, do it quick.

Етап 5. Розвиток навичок аудіювання - 8 хв.

Мета: Розвивати та вдосконалювати навички аудіювання.

Прийом: Учні двічі слухають текст, доповнюють речення та дають відповіді на запитання до тексту.

T: Now, listen to the text etentively! But firstly, look at the blackboard and read new words.

Jewz - євреї

Tatars - татари

To diminish - зменшуватись

Eastern-Slavonic - східно-слов'янська

Конспект уроку з англійської мови Welcome to Ukraine!

T: Listen one more time!

T: Please, work in pairs. Answer the questions!

1. How many people live in Ukraine?

2. How many of them are Ukrainians?

3. What other ethnic groups live in Ukraine?

4. How many cities are more than 1 million?

5. What is the state language in our country?

Етап 6. Розвиток усного мовлення - 7 хв.

Мета: Розвивати та вдосконалювати навички монологічного мовлення.

Прийом: Учні розповідають про Україну.

T: I know that some pupils prepared interesting information about Ukraine! Please, you are welcome!

P1: I live in Ukraine. Ukraine is the largest country in Europe. It is independent state with its own people traditions, national language and culture. The population of the country is more than 46 million people. There are many rivers, forests, mountains and lakes in my country. The capital of Ukraine is Kyiv. Ukraine is my Motherland and I love it very much.Конспект уроку з англійської мови Welcome to Ukraine!Конспект уроку з англійської мови Welcome to Ukraine!

Етап 7. Формування лексичних навичок - 7 хв.

Мета: Вдосконалити лексичні навички.

Прийом: Виконання вікторини та заповнення узагальнюючого бланку.

T: Let's do the quiz «Do you know Ukraine?»

T: You have sheets of paper on your desks. Please, choose the correct word.

1. Ukraine is ____ country.

a) an independent b) a democratic c) a communist

2. It's _____ of Europe.

a) on the north b) on the east c) in the centre.

3. Ukraine is ____ country.

a) a small b) a large c) the largest.

4. Its territory is____thousand square kilometers.

a) 603, 7 b) 507, 3 c) 703, 6.

5 . Ukrainians live in ______ .

a) small towns b) big cities c) small towns & big cities.

Points:

1. A-1 2. А- 1 3. А - 1 4. А-3 5. A -1

В.-3 B-0 B-3 В-О B - 2

C-0 С-3 С-0 С- 1 C - 3

T: Now, let's check. But firstly, change your papers with your neighbour and count the points. You can check up your answers using keys on the screen.

T: And the final task! Complete the fact file! Write down your name! Okey, give me your papers.

Complete the fact file

1. Official name_________________________________

2. Population___________________________________

3. Capital______________________________________

4. Language____________________________________

5. Nationality___________________________________

6. Area________________________________________

7. Main cities___________________________________

8. Main rivers__________________________________

9. Main holidays________________________________

10. Climate____________________________________

Етап 8. Пояснення домашнього завдання - 3 хв.

T: Now, open your daybooks and write down the hometask!

For the first group: to make a poster about Ukraine.

For the second group: to make up the dialogue with Americans.

For the third group: to write a short essay about your favourite place in Ukraine.

Етап 9. Підсумки уроку. Оцінювання - 3 хв.

T: So, today we have done a lot: Discussed the topic, listened to the text, repeated and learnt new words. We'll continue our conversation on the next lesson. Tell me, please

Did you like your lesson? - Yes, we did.

Was it interesting for you? - Yes, it was.

What did you like most of all?

- I liked the Quiz. It was very easy for me.

  • I liked listening.

  • I like team's game. It was interesting.

What was the topic of our lesson? - The topic was Welcome to Ukraine

Did we work enough? - Yes, we did

Were the tasks difficult? - No, they weren't.

T: Thank you for your work! And now your marks! The most active at the lesson were (… ). They deserve "…",…get. Thank you for your work! The lesson is over. Good-bye.если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал